Zajímavosti

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO základní kámen byl položen 18.září 1775. Zasloužil se o to Jan Jindřich Schlesinger, knížecí purkrabí na panství opavské a krnovském ve Slezku. Na stavbě se pilně pracovalo, a tak 15.září 1777 byl na dohotovené věži slavnostně vztyčen kříž s věžní kopulí. Dne 11.října 1778 byl kostel dokončen a slavnostně vysvěcen a zasvěcen patronu země české - sv. Janu Nepomuckému.

SOCHY na paměť války "sedmileté" byly ve zdejším kraji postaveny mnohé sochy, obzvláště však byl započat kult uctívání sv. Jana Nepomuckého

POŠTOVNÍ ÚŘAD dne 20. února 1899 byl otevřen c.a k. Poštovní úřad v Orličkách.

ŠKOLA /první české vyučování/ škola byla zde zřízena a otevřena dne 3. listopadu 1903 a 8. listopadu slavnostně vysvěcena. 33 chlapců a děvčat bylo zachráněno od poněmčování. Slibný to počátek.


ČESKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU

dne 27. února 1927 byl založen v Orličkách Český sbor dobrovolných hasičů, který měl 40 členů. Založený Ski-klub vystupuje poprvé na věřejnosti uspořádáním lyžařského závodu.

Tipy na výlety

V nedalekém okolí Orliček naleznete rozmanité přírodní krásy, panorama kopců, údolí, rybníků, polí, luk a lesů se zříceninami starobylých hradů. Množství kulturních památek.

Více...

Zajímavosti

Kostel sv. Jana Nepomuckého - základní kámen byl položen 18.září 1775. Zasloužil se o to Jan Jindřich Schlesinger, knížecí purkrabí na panství opavské a krnovském ve Slezku.

Více ...

Vzdálenosti

Jablonné nad Orlicí - 6,5 km

Pastviny přehrada - 21 km

Čenkovice ski areál - 4 km

Suchý vrch rozhledna 5,5 km